BioInnovation Wales Logo
Rheoli Adnoddau Gwastraff

Rheoli Adnoddau Gwastraff

Dyddiad rhyddhau: bob mis Ionawr


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Cymryd agwedd economi gylchol a dysgu sut y gall gwastraff ddod yn adnodd gwerthfawr

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar reoli adnoddau yn y sector bwyd gan roi sylw i’r ymchwil perthnasol diweddaraf ym maes cynhyrchu, prosesu a manwerthu. Bydd y myfyrwyr yn dysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg rheoli gwastraff, gan ystyried strategaethau rheoli gwastraff ar draws holl sbectrwm y mathau o fusnesau a geir yn y DU ac yn rhyngwladol mewn rhwydweithiau cyflenwi bwyd. 

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, a bydd y pwyslais ar:

Rhestr o'r Unedau

Rheoli adnoddau gwastraff mewn economi gylchol

effeithlonrwydd adnoddau, deddfwriaeth, effeithiau amgylcheddol

Hierarchaeth gwastraff

o atal gwastraff i bennu ei werth, asesiadau cylch bywyd

Fframweithiau gwneud penderfyniadau

ar gyfer rheoli adnoddau

Atal gwastraff bwyd a phecynnu

e.e. mapio’r cyflenwad yn ôl y galw, lloffa (gleaning) ac ailddosbarthu gan gynnwys astudiaethau achos cynhyrchu, prosesu a manwerthu

Ailddefnyddio adnoddau

beth mae modd ei ailddefnyddio, paratoi i ailddefnyddio, ailbennu pwrpas 

Ailgylchu

os na allwch ei ailddefnyddio allwch chi ei ailgylchu? Enghreifftiau ac astudiaethau achos

Pennu gwerth

creu cynhyrchion uchel eu gwerth o wastraff a ffrydiau ochr, dulliau ac enghreifftiau 

Recycling/Valorisation 1

The first of two units on recycling and valorisation explores the concept of valorisation and considers the process for determining opportunities.

Recycling/Valorisation 2

The second of two units on recycling and valorisation focuses on the challenges of managing waste packaging materials and animal by-products.

Transition to circular economy

The transition to the circular economy requires systemic change. What actions are needed to establish a circular economy?

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson Jones
Dr Will Stiles

Testimonials

Anna Blakey

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf