BioInnovation Wales Logo
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Medi


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Edrychiad ar ymagweddau arloesol i gynaliadwedd economaidd ac amgylcheddol mewn systemau cyflenwi

Mae angen i gynhyrchwyr, proseswyr, dosbarthwyr a manwerthwyr bwyd a bioseiliedig gydweithio i gynnal cyflenwad cynnyrch er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy. Bydd y modiwl hwn yn tynnu ar yr ymchwil ddiweddaraf i archwilio cysyniad cynaliadwyedd a'r heriau i'w gyflawni. Bydd yn ystyried sut y gellir gwella a llywodraethu cynaliadwyedd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, ac archwilio dulliau a thechnolegau arloesol sydd ar gael i gefnogi'r broses hon tra'n cynnal cyflenwad o gynhyrchion diogel o ansawdd uchel. Bydd y modiwl hwn o ddiddordeb i unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am gynaliadwyedd a sut y gellir ei wella mewn systemau cyflenwi bioseiliedig a bwyd.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, a bydd y pwyslais ar: 

Rhestr o'r Unedau

Yr Heriau

Pam fod cyflenwad bwyd a bio-seiliedig yn wahanol, Diffinio cynaliadwyedd a heriau i gyflenwad cynaliadwy

Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Chymdeithasol

Edrychiad beirniadol ar agweddau allweddol ar gynaliadwyedd a sut maent yn cael eu hasesu

Cynaliadwyedd Maeth ac Iechyd

Bodloni gofynion maethol, diogelwch bwyd ac Un Iechyd mewn cyflenwad cynaliadwy

Economeg, Nodau Busnes a Chynaliadwyedd

Cysyniadau economaidd allweddol i ddeall cyflenwad cynaliadwy, Nodau busnesau a sut maent yn eu cyflawni

Llwybrau at Gynaliadwyedd

O masgynhyrchu i gynhyrchu main, A yw main = cynaliadwy? Ymagweddau amgen i'r cyflenwad cynaliadwy

Pŵer Gwybodaeth

Gwybodaeth a chynaliadwyedd mewn cyflenwad modern bioseiliedig a bwyd, Astudiaeth achos - y gadwyn cyflenwi cig coch

Gwerth Ychwanegol o Arfer Cynaliadwy

Marchnata cynaliadwyedd, Enw Tarddiad Gwarchodedig a labelu

Llywodraethu Cynaliadwyedd

Sicrhau rheolaeth effeithiol o gyflenwad bioseiliedig a bwyd

Astudiaethau Achos o Gyflewad Cynaliadwydwy

Enghreifftiau o gyflenwad bioseiliedig a bwyd yng Nghymru - bodloni heriau a gwella cynaliadwyedd

Gwella Cynaliadwyedd ar Waith - Arloesedd mewn Systemau Cyflenwi

Archwilio opsiynau ar gyfer gwella cynaliadwyedd mewn systemau cyflenwi penodol

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Richard Kipling
Dr Neil MacKintosh

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf