BioInnovation Wales Logo
Dulliau Ymchwil

Dulliau Ymchwil

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Ionawr, Mai a Medi


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes. Mae’n darparu fframwaith i ddatblygu eich sgiliau ymchwil yng nghyd-destun eich cwestiwn ymchwil eich hun, ac o’r herwydd, fel arfer, ond nid bob amser, dyma’r modiwl olaf a gymerir sy’n cael ei ddysgu drwy gwrs. Bydd tîm BioArloesi Cymru’n pennu tiwtor a goruchwyliwr academaidd i chi sy’n ymchwilio i’r maes sydd o ddiddordeb i chi. Yna bydd eich tiwtor a’ch goruchwyliwr academaidd yn eich rhoi ar ben y ffordd wrth i chi ddatblygu eich syniadau.

Yn ogystal â datblygu eich syniadau ymchwil eich hun, byddwch yn datblygu sgiliau:

  • Dylunio ymchwil 
  • Adolygu llenyddiaeth wyddonol
  • Edrych ar gyd-destun ehangach eich ymchwil
  • Ystyriaethau moesegol mewn ymchwil
  • Ystadegaeth
  • Gwerthuso a chynllunio gwaith casglu data

Ar ddiwedd y modiwl byddwch yn llunio cynnig ymchwil, ar y cyd â’ch cyflogwr a’ch goruchwyliwr, y gallwch ei ddefnyddio’n sail i’ch traethawd ymchwil.

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Neil MacKintosh

Testimonials

Grace Gay

I really enjoyed the opportunity to go through the process of formulating my own project from the very early stages through to the research proposal. Having very little knowledge of statistics, this [module] helped me to gain a better understanding of the reasoning behind the statistics used currently in work and the methods I can apply in future research.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf