BioInnovation Wales Logo
Dulliau Ymchwil

Dulliau Ymchwil

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Ionawr, Mai a Medi


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes. Mae’n darparu fframwaith i ddatblygu eich sgiliau ymchwil yng nghyd-destun eich cwestiwn ymchwil eich hun, ac o’r herwydd, fel arfer, ond nid bob amser, dyma’r modiwl olaf a gymerir sy’n cael ei ddysgu drwy gwrs. Bydd tîm BioArloesi Cymru’n pennu tiwtor a goruchwyliwr academaidd i chi sy’n ymchwilio i’r maes sydd o ddiddordeb i chi. Yna bydd eich tiwtor a’ch goruchwyliwr academaidd yn eich rhoi ar ben y ffordd wrth i chi ddatblygu eich syniadau.

Yn ogystal â datblygu eich syniadau ymchwil eich hun, byddwch yn datblygu sgiliau:

  • Dylunio ymchwil 
  • Adolygu llenyddiaeth wyddonol
  • Edrych ar gyd-destun ehangach eich ymchwil
  • Ystyriaethau moesegol mewn ymchwil
  • Ystadegaeth
  • Gwerthuso a chynllunio gwaith casglu data

Ar ddiwedd y modiwl byddwch yn llunio cynnig ymchwil, ar y cyd â’ch cyflogwr a’ch goruchwyliwr, y gallwch ei ddefnyddio’n sail i’ch traethawd ymchwil.

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Neil MacKintosh

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf