BioInnovation Wales Logo
Enillion Amgylcheddol / Nwyddau Cyhoeddus

Enillion Amgylcheddol / Nwyddau Cyhoeddus

Dyddiad rhyddhau: Each September


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Trosolwg

Beth yw nwyddau cyhoeddus? Sut y gallent effeithio ar eich busnes?

Mae’r cysyniad o nwyddau cyhoeddus yn dod yn fwyfwy pwysig mewn deddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol a gallai effeithio ar unrhyw fusnes a allai gael effaith ar yr amgylchedd. Felly beth yw nwyddau cyhoeddus a pham mae angen i chi wybod amdanynt? Mae Asesiad Ecosystemau Cenedlaethol y DU (2011) yn disgrifio nwydd cyhoeddus fel “nwydd neu wasanaeth lle nad yw’r budd a dderbynnir gan unrhyw un parti yn lleihau’r buddion sydd ar gael i eraill, a lle na ellir cyfyngu ar fynediad at y nwydd”. Mae nwyddau cyhoeddus yn cwmpasu termau eraill y byddwch o bosib wedi dod ar eu traws megis bioamrywiaeth, gwasanaethau ecosystem a chyfalaf naturiol, a gallai gynnwys llu o fanteision megis aer glan, golygfa dda neu briddoedd iach.

Mae’r modiwl hwn yn addas ar gyfer:

 • llunwyr polisïau,
 • gweithwyr proffesiynol ym maes cyfnewid gwybodaeth,
 • unrhyw fusnes sy’n cael effaith ar yr amgylchedd

Want a sneak preview of this module right now? Click here

Rhestr o'r Unedau

What are public goods?
 • Describe and compare the different uses of the term ‘public goods’ and related concepts
 • Identify key public goods relating to agricultural production
Soil and Water
 • Assess the public goods roles of soil and water and how they interact
 • Describe the challenges to maintaining the public goods roles of soil and water
 • Summarize the key requirements for maintaining the public goods roles of soil and water
 • Evaluate the role of farming in soil and water management
Air
 • Assess the public goods roles of air
 • Describe the challenges to maintaining the public goods roles of air
 • Summarize the key requirements for maintaining the public goods roles of the air
 • Evaluate the role of farming in relation to greenhouse gas emissions and clean air
Biodiversity
 • Assess the public goods roles of biodiversity
 • Describe the challenges to maintaining the public goods roles of biodiversity
 • Summarize the key requirements for maintaining the public goods roles of biodiversity
 • Evaluate the role of farming in relation to biodiversity
Culture
 • Assess the public goods roles of culture
 • Describe the challenges to maintaining the public goods roles of culture
 • Summarize the key requirements for maintaining the public goods roles of culture
 • Evaluate the role of farming in relation to culture
Health
 • Assess the public goods roles of health
 • Describe the challenges to maintaining the public goods roles of health
 • Summarize the key requirements for maintaining the public goods roles of health
 • Evaluate the role of farming in relation to health
Systems perspective on public goods
 • Examine how key public goods interact
 • Critique current practical measures to protect and enhance public goods
Valuing public goods
 • Describe different types of value and their relevance to key public goods
 • Appraise the values behind key public goods initiatives in the UK
Governing public goods provision
 • Describe and compare different theories of governance for public goods
 • Investigate the motivations of institutions and individuals to enhance the provision of public goods
 • Critique the main approaches to governing key public goods in the UK
The future of public goods
 • Assess the outlook for the provision of key public goods
 • Apply your knowledge of public goods to evaluate new approaches to their management

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Richard Kipling
Dr Sarah Watson-Jones

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf