BioInnovation Wales Logo
Manwl-fagu Da Byw

Manwl-fagu Da Byw

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Dysgwch sut y gall technoleg wella rheoli adnoddau wrth gynhyrchu da byw

Mae manwl-fagu stoc amaethyddol yn darparu data awtomataidd ar-y-pryd er mwyn helpu i fonitro a rheoli cynhyrchiant da byw ar y lefel unigol. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r technolegau manwl diweddaraf ac yn ystyried sut y gellir eu defnyddio i wella monitro a meincnodi mewn systemau magu da byw, rhai dwys a systemau dwys fel ei gilydd. Byddwn hefyd yn ystyried y potensial y mae'r technolegau hyn yn eu cynnig o safbwynt gwella bioddiogelwch, y gallu i olrhain da byw, a lleihau gwastraff y system gyflenwi ehangach.

Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, yn canolbwyntio ar y meysydd isod:

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad

Braslun cryno o fanwl-dechnolegau ddoe a heddiw

Yr heriau y mae technolegau manwl-fagu stoc yn gallu eu datrys

Cryfderau a chyfyngiadau technoleg manwl ar gyfer cynhyrchwyr.

Ymchwil i dechnolegau cyfoes

Defnyddio technolegau cyfredol mewn ffyrdd newydd, cip ar yr ymchwil gyfredol i fewn i technolegau penodol

Technolegau'r dyfodol

Cysyniadau a syniadau

Nodi'r technolegau perthnasol

Cip ar yr ymchwil i dechnolegau newydd, a sut maent yn cael eu dilysu, eu dylunio a'u datblygu

Trosglwyddo technolegau rhwng sectorau

Addasu technolegau cyfredol fel y gellir eu defnyddio'n ehangach yn y diwydiant

Defnyddio allbwn

Sut y mae gwahanol weithredwyr o fewn y system gyflenwi yn gallu defnyddio allbwn o fanwl-dechnolegau

Mabwysiadau a pharhau â thechnolegau newydd

O'r mabwysiadwyr cynnar, i bontio'r bwlch, i'r brif ffrwd

Astudiaethau achos

Defnyddio astudiaethau achos i weld sut y gellir defnyddio manwl-dechnolegau

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Neil MacKintosh

Testimonials

Elan Davies

I work with Welsh red meat farmers as part of my job, developing and implementing project work on farms. This can be trialling new technologies for example, so gaining a broader knowledge on the technologies that are out there for precision agriculture use will really benefit me with developing project ideas for the future.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf