BioInnovation Wales Logo
Manwl-fagu Da Byw

Manwl-fagu Da Byw

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Dysgwch sut y gall technoleg wella rheoli adnoddau wrth gynhyrchu da byw

Mae manwl-fagu stoc amaethyddol yn darparu data awtomataidd ar-y-pryd er mwyn helpu i fonitro a rheoli cynhyrchiant da byw ar y lefel unigol. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r technolegau manwl diweddaraf ac yn ystyried sut y gellir eu defnyddio i wella monitro a meincnodi mewn systemau magu da byw, rhai dwys a systemau dwys fel ei gilydd. Byddwn hefyd yn ystyried y potensial y mae'r technolegau hyn yn eu cynnig o safbwynt gwella bioddiogelwch, y gallu i olrhain da byw, a lleihau gwastraff y system gyflenwi ehangach.

Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, yn canolbwyntio ar y meysydd isod:

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad

Braslun cryno o fanwl-dechnolegau ddoe a heddiw

Yr heriau y mae technolegau manwl-fagu stoc yn gallu eu datrys

Cryfderau a chyfyngiadau technoleg manwl ar gyfer cynhyrchwyr.

Ymchwil i dechnolegau cyfoes

Defnyddio technolegau cyfredol mewn ffyrdd newydd, cip ar yr ymchwil gyfredol i fewn i technolegau penodol

Technolegau'r dyfodol

Cysyniadau a syniadau

Nodi'r technolegau perthnasol

Cip ar yr ymchwil i dechnolegau newydd, a sut maent yn cael eu dilysu, eu dylunio a'u datblygu

Trosglwyddo technolegau rhwng sectorau

Addasu technolegau cyfredol fel y gellir eu defnyddio'n ehangach yn y diwydiant

Defnyddio allbwn

Sut y mae gwahanol weithredwyr o fewn y system gyflenwi yn gallu defnyddio allbwn o fanwl-dechnolegau

Mabwysiadau a pharhau â thechnolegau newydd

O'r mabwysiadwyr cynnar, i bontio'r bwlch, i'r brif ffrwd

Astudiaethau achos

Defnyddio astudiaethau achos i weld sut y gellir defnyddio manwl-dechnolegau

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Neil MacKintosh

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf