BioInnovation Wales Logo
Iechyd a Lles Da byw

Iechyd a Lles Da byw

Dyddiad rhyddhau: Mai 2022


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


NEWYDD

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar leihau'r gwastraff a achosir gan iechyd a lles gwael. Mae’n tynnu ar arbenigedd Prifysgol Aberystwyth, y VetHub1 a rhwydwaith ehangach o ymchwilwyr ac ymarferwyr milfeddygol. Byddwn yn edrych ar y ddeddfwriaeth gyffredinol a rheolaeth iechyd a lles ar draws y sectorau cnoi cil a monogastrig, gan ganolbwyntio ar ddulliau cyfredol o asesu a gwella iechyd a lles mewn systemau gwartheg, defaid, moch a ieir; yn ogystal â goblygiadau economaidd iechyd a lles gwael. Wrth i chi symud ymlaen drwy'r modiwl byddwch yn dewis pa rai o'r sectorau hyn y cewch eich asesu arnynt. Rhan o'r asesiad fydd gwerthuso'r gwahanol ddulliau o wella lles a rheoli clefydau ar gyfer y sector o'ch dewis, yn ogystal ag asesu manteision o gwaith ymchwil presennol ac dyfodol. 

 Podcast yn trafod Iechyd a Lles yn termau cynaladwyedd  

Unedau y Modiwl: 

  • Rheoli clefydau 
  • Egwyddorion sylfaenol maeth 
  • Lles anifeiliaid 
  • Mesur Lles 
  • Gwella Lles 
  • Clefydau sy'n arwyddocaol yn economaidd 
  • Diagnosis 
  • Dulliau rheoli 
  • Heriau'r dyfodol 

Cyfraniadau oddi wrth  

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Neil MackIntosh

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf