BioInnovation Wales Logo
Dyfodol Pecynnu

Dyfodol Pecynnu

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Ionawr


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Dysgwch y ffeithiau am bacio a datblygu strategaeth bacio gynaliadwy ar gyfer eich busnes

Mae rhyw draean o’n bwyd yn cael ei wastraffu ac yng nghyd-destun y sgandal barhaus am lygredd plastig, y deunydd pacio sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer ein bwyd a’n diodydd yw’r sail ar gyfer problemau hanfodol ac atebion posibl ar gyfer sicrhau cymdeithas fwy cynaliadwy. Nod y modiwl hwn yw asesu heriau a chyfleoedd pacio, a dysgu busnesau sut i ddatblygu eu strategaethau pacio eu hunain.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad a fydd yn canolbwyntio ar:

Rhestr o'r Unedau

Pacio ar gyfer ansawdd cynnyrch

Rôl pacio wrth wella’r cynnyrch a gyflwynir i’r cwsmer a lleihau gwastraff bwyd

Pacio ar gyfer diogelwch cynnyrch

Halogi a difrodi’n ddamweiniol ac yn fwriadol a sut gall pacio leihau’r risg

Pacio ar gyfer marchnata

Sut gall deunydd pacio effeithio ar ddewis cwsmeriaid a sbarduno gwerthiant

Deunydd pacio ac allyriadau GHG

Cost carbon cynhyrchu deunydd pacio

Deunydd pacio a’r effaith ar yr amgylchedd

Effeithiau a ymchwiliwyd, o feicroblastigau yn y môr i sbwriel mewn parciau

Deunydd pacio a’i gost economaidd

Economeg deunyddiau pacio, o’r gost gynhyrchu i’r mannau storio ar gyfer cynnyrch wedi’i bacio

Rheoli cynaliadwyedd deunydd pacio

Pwy sydd, a phwy ddylai fod yn gyfrifol am wella cynaliadwyedd deunydd pacio? Beth yw’r sbardun i wella?

Atebion economi gylchol ar gyfer deunydd pacio cynaliadwy

Deunydd pacio a’r hierarchaeth wastraff; ymestyn cadwyn werth deunydd pacio

Deunydd pacio yn y dyfodol

Wrth i dechnoleg newydd drawsnewid ein systemau cyflenwi bwyd, beth fydd rôl deunydd pacio yn y dyfodol?

Astudiaethau achos

Heriau ac atebion deunyddiau pacio: ystyried enghraifft o’r byd go-iawn

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Richard Kipling

Testimonials

Sarah Ivens, Food Centre Wales

"I have completed the Future of Packaging module – the content is excellent! There is a big gap in everyone’s knowledge on this. Everyone wants to do the right thing and it’s unclear as to what this is! The module gave me really good insight to the plastic cycle, deepened my knowledge of the many packaging conundrums; and has pointed me towards what I need to know. I also gained an understanding of EPRs and some of the wider issues surrounding Waste Management."

Sarah Ivens, Food Centre Wales Sarah Ivens - Food Centre Wales
Mark Davies

The position that we have got ourselves into, of an unsustainable relationship with single use items, is retrievable with joined up thinking and some energy and drive. With the necessary direction of travel a circular economy is possible. With my better understanding of packaging and its relationship with the wider world, I am hopefully more able to give guidance, which could be used to provide more sustainable solutions.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf