BioInnovation Wales Logo
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR)

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR)

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Dysgu am y datblygiadau diweddaraf ym maes amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir (CEA) a sut i ddatblygu systemau tyfu dan reolaeth

Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir yn ddull o gynhyrchu bwyd gyda chymorth technoleg, sy’n galluogi tyfwyr/cynhyrchwyr bwyd a busnesau technoleg amaeth i sicrhau’r amodau tyfu gorau posib a’r defnydd gorau o adnoddau. Mae gan amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir y potensial i gryfhau busnesau a helpu i ddiogelu cyflenwadau bwyd yn wyneb ffactorau megis y newid yn yr hinsawdd ac argaeledd tir.

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i’r datblygiadau diweddaraf yn y maes amaethyddol hwn sy’n datblygu’n gyflym, gan amlygu manteision amrywiol fathau o amgylchedd a reolir a’u potensial i ddarparu gwell cynnyrch a diogelu cyflenwadau bwyd.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad a fydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad

Y rhesymau dros Amaethyddiaeth mewn Amgylcheddau a Reolir a’r manteision posibl

Technolegau

Cyflwyniad cyffredinol i’r technolegau a rhestr o’r termau a ddefnyddir yn y maes

Bioleg Planhigion ac AAR

Bioleg folecwlar (Prosesau biocemegol -- molecwlar a chellol);

Ffisioleg (Swyddogaethau biolegol);

Planhigion a straen

Rheoli straen amgylcheddol a’r goblygiadau i faeth dynol

Ymarfer Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Prosesau/arferion garddwriaethol / agronomig a gymhwysir i systemau Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Bioddiogelwch

Plâu, pathogenau, afiechydon a dulliau rheoli mewn systemau Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Cyfleoedd Busnes

Amrywio cnydau ar ffermydd, tyfu trefol a systemau hybrid

Datrysiadau’r economi cylchol

Cyd-leoli â’r diwydiant er mwyn defnyddio adnoddau ac ynni yn effeithiol, e.e. gwres, maetholion

The potential for co-location and circular economy solutions
  • The importance of circular economy principles to the agri-food supply chain
  • Key components of a CEA enterprise which enable the application of circular economy principles
  • Business models and/or synergistic relationships which could improve the circularity of resources in a CEA enterprise.

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones
Dr William Stiles
Dr Peter Wootton-Beard

Testimonials

Jodie Pritchard

What I have learnt will help with the hydroponics unit that we will receive from Tech Tyfu next spring and I hope we will be able to learn from our practical experience. We also hope that we will be able to encourage other farmers to investigate CEA as an addition to their farming operation and also encourage more people to take part in further studies in their adult life.

Jodie Pritchard Senior Rural Surveyor - Baileys and Partners, Gwynedd
Amanda Wood

It has changed how my business operates and has led me to some further reading and experimentation. I learnt so much about CEA that I think it could be a stand alone degree. I would love to dig further into every aspect more thoroughly.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf