BioInnovation Wales Logo
Newid Ymddygiad

Newid Ymddygiad

Dyddiad rhyddhau: Medi


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth


Dysgu sut i gynyddu'r nifer sy'n derbyn gwybodaeth, syniadau, cynhyrchion a pholisïau newydd

Mae Mewnwelediad i Ymddygiad yn defnyddio ymchwil ffisiolegol a seicolegol, er mwyn datblygu dulliau i drawsnewid ymddygiad pobl. Byddai dealltwriaeth am yr wyddor gymdeithasol lled newydd hon yn fanteisiol i unrhyw un sydd angen mynegi neges bwysig i sector penodol neu i'r cyhoedd yn ehangach.

Beth yw'r rheswm pam nad yw dyfeisiadau neu ymyraethau newydd yn cael eu cymryd o ddifrif mor fuan ag y byddem yn dymuno? Rydym wedi darparu'r dystiolaeth eu bod yn gweithio, mae pawb yn credu eu bod yn syniad da ond, hyd yn oed os oes ganddynt yr holl wybodaeth berthnasol, nid yw pobl yn ymddwyn fel y byddech yn disgwyl iddynt wneud. A hynny oherwydd nad yw pobl yn rhesymegol mewn gwirionedd! Ein tuedd yw meddwl ein bod yn 'fodau deallus sy'n teimlo' ond mae'r dystiolaeth yn dangos ein bod yn amlach na pheidio'n 'fodau teimladwy sy'n meddwl'. Bydd y modiwl hwn yn cael ei ddatblygu ar y cyd â Chanolfan Ymchwil Ryngddisgyblaethol Aberystwyth i Fewnwelediad Ymddygiad a bydd yn eich cynorthwyo i ddeall damcaniaeth mewnwelediad i ymddygiad a dangos sut y gellir ei gymhwyso i bob math o sefyllfaoedd.

Anelir y modiwl at:

  • wneuthurwyr polisi
  • gweithwyr proffesiynol ym maes cyfnewid gwybodaeth
  • personél marchnata a rheolwyr pobl

Rhestr o'r Unedau

What is Behaviour Change?

History and development of behaviour change theory and practice. 

Psychology & Sociology

A deeper exploration of the most influential or widely-recognized behaviour change theories. 

The Brain

Can brain evolution and development explain why we behave the way we do?

External Influences

How might factors outside of an individual’s control affect their behaviours?

Models

Putting behaviour change theory into practice; a selection of established models will be explained in detail. 

Ethics

Implications of using behaviour change approaches; do they undermine our liberal values?

Applications

How, when and where might behaviour change approaches best be used?

Case Studies

Hear from practitioners of behaviour change about their successful interventions and lessons learned.

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones

Testimonials

John Goodwin

It was so different to any other module I have studied that I found it really interesting. It has made me question how I am being manipulated in many areas of life

John Goodwin Farmer -
Kate Hovers

Part of my work is affecting management changes on farms, behaviour change is crucial.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf