BioInnovation Wales Logo

Dysgu O Bell

Sut mae dysgu o bell yn cael ei gyflwyno?

Mae pob modiwl dysgu o bell yn para 14 wythnos ac yn gyfan gwbl ar-lein. Mae’r deunydd dysgu ym mhob uned wythnosol yn cynnwys: canllaw astudio y gellir ei argraffu, darlithoedd a thrafodaethau ar fideo, podlediadau y gellir eu lawrlwytho (i chi gael gwrando arnynt yn y car), deunydd darllen dan arweiniad, cwisiau rhyngweithiol, a fforwm trafod ar-lein. I gymryd rhan, bydd yn rhaid i chi fod â band eang sy’n gallu ffrydio fideo YouTube.

Sut mae’r cyfan yn gweithio?

Dyma strwythur modiwl enghreifftiol:

Wythnos 1 Ymgyfarwyddo
Wythnos 2-4 Deunydd dysgu – Unedau 1, 2 a 3
Wythnos 5 Aseiniad ymarfer
Wythnos 6-8 Deunydd dysgu – Unedau 4, 5 a 6
Wythnos 9 Aseiniad a asesir
Wythnos 10-13 Deunydd dysgu – Unedau 7, 8, 9 a 10
Wythnos 14 Aseiniad a asesir

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR)

Dysgu am y datblygiadau diweddaraf ym maes amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir (CEA) a sut i dda...

Gweld Mwy

Dyfodol Pecynnu

Dysgwch y ffeithiau am bacio a datblygu strategaeth bacio gynaliadwy ar gyfer eich busnes Mae rhyw ...

Gweld Mwy

Asesiad Cylch Bywyd a Thu Hwnt

Gwerthuso effeithiau amgylcheddol: a yw eich asesiadau’n cwrdd a’r gofynnion? Defnyddir...

Gweld Mwy

Iechyd a Lles Da byw

NEWYDD Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar leihau'r gwastraff a achosir gan iechyd a lles g...

Gweld Mwy

Manwl-fagu Da Byw

Dysgwch sut y gall technoleg wella rheoli adnoddau wrth gynhyrchu da byw Mae manwl-fagu stoc amaeth...

Gweld Mwy

Dulliau Ymchwil

Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes. Mae’n ...

Gweld Mwy

Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Edrychiad ar ymagweddau arloesol i gynaliadwedd economaidd ac amgylcheddol mewn systemau cyflenwi M...

Gweld Mwy

Rheoli Adnoddau Gwastraff

Cymryd agwedd economi gylchol a dysgu sut y gall gwastraff ddod yn adnodd gwerthfawr Mae’r mo...

Gweld Mwy

Prosesu Cig

Dysgu am dechnolegau newydd a sefydledig ar gyfer prosesu a datblygu cynnyrch cig Mae cig a chynhyr...

Gweld Mwy

Newid Ymddygiad

Dysgu sut i gynyddu'r nifer sy'n derbyn gwybodaeth, syniadau, cynhyrchion a pholisïau n...

Gweld Mwy

Enillion Amgylcheddol / Nwyddau Cyhoeddus

Trosolwg Beth yw nwyddau cyhoeddus? Sut y gallent effeithio ar eich busnes? Mae’r cysyniad o...

Gweld Mwy

Technolegau Hidlo Bilen

Lleihau “gwastraff” trwy fireinio eich sgil-gynhyrchion Ychwanegu gwerth at ‘wast...

Gweld Mwy

Bio-adweithyddion ar gyfer y Sector Bwyd-amaeth

Datblygu o’r newydd; neu optimeiddio a chynyddu systemau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cyn...

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf