BioInnovation Wales Logo
Technolegau Hidlo Bilen

Technolegau Hidlo Bilen

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: College of Engineering, Swansea University


Lleihau “gwastraff” trwy fireinio eich sgil-gynhyrchion

Ychwanegu gwerth at ‘wastraff’ hylifol – dysgwch fwy am ddefnyddio technolegau pilenni isel eu cost i reoli ac ychwanegu gwerth at ‘wastraff’ hylifol o amaethyddiaeth, a’r diwydiannau bwyd a diod. Bydd y modiwl hwn o werth i unrhyw fusnes sydd â chynnyrch, neu gynnyrch gwastraff, y mae angen ei ddadlygru neu wahanu ei gyfansoddion. Gallai hyn fod yn rhywbeth o wahanu dŵr glân o slyri ffermydd i dynnu’r pwlp o sudd ffrwythau neu ffracsiynu llaeth. Bydd y modiwl hwn o ddiddordeb i broseswyr bwyd, rheolwyr tir a chynghorwyr amaethyddol. 

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad i dechnoleg bilenni

Golwg cyffredinol ar dechnoleg bilenni gan edrych ar y cysyniadau sylfaenol a sut y gellir ei roi ar waith

Morffoleg a gwneud pilenni

Sut y gwneir pilenni a sut maent yn gweithio

Difwyno a hidlo talpiau

beth sy'n digwydd pan fydd tagfa mewn pilen

Microhidlo

Cyflwyniad a chrynodeb o ficrohidlo a sut y gellir ei roi ar waith e.e. i wahanu protein maidd o ansawdd uchel mewn cynnyrch llaeth; neu i dynnu microbau.

Uwch-hidlo

Cyflwyniad a chrynodeb o uwch-hidlo gan edrych effeithiau gwefru e.e. ar gyfer lleihau'r llwyth o halogyddion mewn dŵr gwastraff

Nanohidlo

Cyflwyniad i nanohidlo; nodweddion pilen nanohidlo a sut y gellir ei roi ar waith e.e.  dihalwyno wrth brosesu llaeth

GWEITHDY

Defnyddio offer ar raddfa ragbrofol i bennu nodweddion hylif o'ch dewis ac adeiladu system hidlo bilen i wahanu'r rhannau cyfansoddol. Bydd y cyfranogwyr yn:

  1. Cynllunio arbrawf hidlo
  2. Defnyddio modelau mathemategol i ragfynegi fflycsau'r pilenni
  3. Paratoi a chynnal gwaith hidlo
  4. Dadansoddi'r hidlif i weld pa mor effeithlon yw'r pilenni
Osmosis gwrthdro

Cyflwyniad i osmosis gwrthdro a sut y gellir ei roi ar waith e.e. i gynhyrchu dŵr yfed o ddŵr llygredig

Osmosis gwrthdro; adfer egni a difwyno

sicrhau bod pilenni yn gweithio yn y modd mwyaf effeithlon posib

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Darren Oatley Radcliff
Dr Steve Chapman

Ymchwilwyr sy’n Cyfrannu

Researchers Name Organisation Link

Testimonials

Damon Hammond

[I enjoyed] The practical application of filtration through the videos. Lots of good information provided. I will be applying it in my job which involves membrane filtration at a pilot level through all varieties

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf