BioInnovation Wales Logo
Prosesu Cig

Prosesu Cig

Dyddiad rhyddhau: Medi 2019


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Aberystwyth University


Dysgu am dechnolegau newydd a sefydledig ar gyfer prosesu a datblygu cynnyrch cig

Mae cig a chynhyrchion cig yn gwneud cyfraniad pwysig i gymeriant maetholion yn y diet. Gyda thueddiadau’r farchnad gystadleuol yn y sector cig a galw cynyddol am gig oen a chig eidion Cymreig y tu allan i’r DU, yn ogystal â sector cig gwyn sy’n tyfu; mae diwydiant cig Cymru yn edrych yn barhaus am ddulliau arloesol ac effeithlon i sicrhau twf cynaliadwy.
Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar brosesu cig ar gyfer cynhyrchu cig a chynhyrchion cig diogel, iach a maethlon. Darganfyddwch pa mor briodol y gall technegau prosesu cig fod o fudd i’ch busnes.
Mae’r modiwl hwn wedi’i anelu at broseswyr cig, manwerthwyr bach neu fawr, neu unrhyw un sydd am ddechrau busnes newydd yn y sector cig.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a sesiynau dysgu dan arweiniad, gan ganolbwyntio ar y meysydd isod:

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad i brosesu cig

Mathau a chategorïau o gig, cyfansoddiad carcasau, bioleg ac adeiledd cyhyrau a nodweddion cyhyrau, prosesu cig diwydiannol

Prosesu cynradd ar gig coch

Prosesau'r lladd, newidiadau biocemegol ar ôl marw a'u harwyddocâd i ansawdd y cig coch, graddio'r carcasau, a chloriannu ansawdd y cig

Prosesu cynradd ar ddofednod

Prosesu cynradd ar gig dofednod, newidiadau biocemegol ar ôl marw a'u harwyddocâd ar ansawdd y cig gwyn, graddio'r carcasau, a chloriannu ansawdd y cig

Diogelwch microbiolegol, ansawdd ac estyn oes silff cigoedd ffres

Microbioleg a dirywiad cig, egwyddorion cadw cig

Technoleg newydd ym mhrosesu cig

Dulliau newydd o dyneru cig, awtomeiddio a robotiaid

Cig iach

Cig fel bwyd gweithredol, cynnyrch probiotig, technegau ail-fformiwleiddio

Datblygu cynnyrch cig

Y cynhwysion a ddefnyddir, mathau o gynnyrch cig

Cynaliadwyedd cig

Rôl gwyddoniaeth cig mewn amgylchedd byd-eang heriol

Bydd y modiwl hwn hefyd yn cynnwys ymweliad â Chanolfan Bwyd Cymru, Horeb (neu leoliad tebyg) i roi profiad ymarferol o gigyddiaeth a datblygu cynnyrch cig

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Shikha Ojha

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf