BioInnovation Wales Logo
Bio-adweithyddion ar gyfer y Sector Bwyd-amaeth

Bio-adweithyddion ar gyfer y Sector Bwyd-amaeth

Dyddiad rhyddhau: January


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: Swansea University


Datblygu o’r newydd; neu optimeiddio a chynyddu systemau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cynhyrchu diodydd bragu neu cynhyrchion llaeth meithrin

Mae bio-adweithyddion yn cynnig dull effeithlon ar gyfer cynhyrchu neu buro cynnyrch i’r diwydiannau bwyd a diod, ffermio, fferyllol a chosmetig. Dyma gyfle i weld beth y gallai bio-adweithydd ei gyfrannu at eich busnes chi.
Mae’r diwydiannau llaeth a bragu wedi defnyddio prosesau trosi biolegol i greu ac addasu cynhyrchion am filoedd o flynyddoedd. Yn fwy diweddar, cymhwyswyd systemau bio-adweithyddion i amrywiaeth eang o brosesau megis amaethyddiaeth, bwyd a gofal iechyd, a chynhyrchu cemegau pur. Mae bio-adweithyddion yn darparu amgylchedd rheoledig di-haint neu aseptig i sicrhau ansawdd a phurdeb y cynnyrch terfynol.

Cynnwys

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i:

 • amlinellu a phennu gofod gweithredu wedi’i reoli;
 • deall paramedrau allweddol y broses i weithredu bio-adweithyddion yn llwyddiannus;
 • dylunio, optimeiddio ac ehangu bio-adweithydd ar gyfer dyletswydd benodol;
 • nodi cyfleoedd yn eich busnes a allai elwa o ddefnyddio bio-adweithyddion drwy eu cymharu ag astudiaethau achos.

Mae’r modiwl hwn yn addas ar gyfer: cynhyrchwyr bwyd, diod neu gemegau pur ar raddfa fach neu fawr, bio-broseswyr cyffredinol, cynghorwyr bwyd/amaeth, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn prosesau bio-gynhyrchu.

Rhestr o'r Unedau

Introduction to Fermentation Processes
 • Basic concepts and definitions;
 • Existing technologies;
 • Brief intro to bioreactors – overview, functions, types, etc.;
 • Examples and applications;
 • Fermented food products.
Fermentation cultures
 • Types of fermentative micro-organisms;
 • Micro-organism isolation;
 • Micro-organism preservation;
 • Optimal intrinsic parameters (pH, T, O2, incubation period, etc.).
The fermentation process: upstream operations
 • The upstream line;
 • Types of fermentation (solid-state, submerged, etc.);
 • Media selection, preparation and sterilisation;
 • Fermentation conditions;
 • Industrial instrumentation and control.
Bioreactors: batch mode
 • General principles;
 • Components;
 • General operation, cycle times and batch times.
 • Sterilisation;
 • Reaction kinetics;
 • Equations and modelling;
 • Common applications.
Bioreactors: the CSTR
 • General principles;
 • Components;
 • General operation, cycle times and batch times.
 • Sterilisation;
 • Reaction kinetics;
 • Equations and modelling;
 • Common applications.
Bioreactors: Other types
 • Tower;
 • Airlift;
 • Bubble column;
 • Fluidised bed;
 • Membrane, etc.
The fermentation process: downstream operations
 • Recovery and purification of biomolecules;
 • Purification strategies: types, applications;
 • Sedimentation, coagulation and flocculation;
 • Filtration and Membrane separations;
 • Evaporation, distillation and drying.
Workshop

Yogurt-making

Industrial processes
 • Alcoholic beverages;
 • Dairy products;
 • Probiotic products;
 • Biorefinery for waste valorisation
Case Studies

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Stephen Chapman
Dr Darren Oatley Radcliffe
Prof Darren Oatley Radcliffe

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf