BioInnovation Wales Logo

Dysgu Cyfunol

Sut mae Dysgu Cyfunol yn cael ei gyflwyno?

Dysgu o bell gydag elfennau o waith gweithdy yw dysgu cyfunol. Fel gyda’r dysgu o bell, mae pob modiwl cyfunol yn para am 14 wythnos. Mae pob modiwl wedi’i rannu’n unedau ar-lein ac ymarferol. Mae’r elfennau dysgu o bell yn cynnwys: canllaw astudio y gellir ei argraffu, darlithoedd a thrafodaethau ar fideo, podlediadau y gellir eu lawrlwytho (i chi gael gwrando arnynt yn y car), deunydd darllen dan arweiniad, cwisiau rhyngweithiol, a fforwm trafod ar-lein. Felly, er mwyn cymryd rhan, bydd yn rhaid i chi fod â band eang sy’n gallu ffrydio fideo YouTube. Mae’r elfennau gweithdy’n cynnwys rhwng 2 a 5 diwrnod o brofiad ymarferol.

Sut mae’r cyfan yn gweithio?

Dyma strwythur modiwl enghreifftiol:

Wythnos 1 Ymgyfarwyddo
Wythnos 2-3 Unedau 1 a 2 – cyflwyniad i’r cysyniadau a pharatoi ar gyfer y gweithdy
Wythnos 4 Uned 3 – gweithdy deuddydd
Wythnos 5 Aseiniad ymarfer
Wythnos 6-7 Deunydd dysgu – Unedau 4 a 5
Wythnos 8 Uned 6 – gweithdy deuddydd
Wythnos 9 Aseiniad a asesir
Wythnos 10-12 Deunydd dysgu – Unedau 7, 8 a 9
Wythnos 13 Uned 10 – gweithdy undydd
Wythnos 14 Aseiniad a asesirt

Technolegau Hidlo Bilen

Lleihau “gwastraff” trwy fireinio eich sgil-gynhyrchion Ychwanegu gwerth at ‘wast...

Gweld Mwy

Bio-adweithyddion ar gyfer y Sector Bwyd-amaeth

Datblygu o’r newydd; neu optimeiddio a chynyddu systemau sy’n bodoli eisoes ar gyfer cyn...

Gweld Mwy

Prosesu Cig

Dysgu am dechnolegau newydd a sefydledig ar gyfer prosesu a datblygu cynnyrch cig Mae cig a chynhyr...

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf