BioInnovation Wales Logo

Hyfforddiant Wedi’I Deilwra

Mae BioArloesi Cymru’n rhaglen hyblyg sy’n ceisio ymateb i’r bylchau a nodwyd mewn sgiliau lefel uchel a thechnegol yn y sector bwyd-amaeth. Os oes gan eich busnes anghenion hyfforddiant, mae’n werth cysylltu [link to email] i gael gwybod a allwn ddatblygu modiwl neu ran o fodiwl i fodloni eich anghenion.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf