BioInnovation Wales Logo

Bwrsariaeth Teithio neu Ofal am Ddibynyddion

Os ydych chi’n talu eich ffioedd eich hun ac ar incwm isel (llai na £15mil y flwyddyn) neu’n hawlio budd-daliadau, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gyda chostau teithio i weithdai neu gyda gofal am ddibynyddion tra’ch bod yno. Cysylltwch â’n tîm gweinyddol i gael mwy o wybodaeth.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf