BioInnovation Wales Logo

Ffioedd

Pwy ydych chi? Faint fyddwch chi’n ei dalu fesul modiwl?
Rwy’n byw yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd ond nid wyf yn gweithio mewn diwydiant perthnasol £165 – hunan-gyllido
Rwy’n gweithio mewn diwydiant perthnasol yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd ond nid yw fy nghyflogwr yn fodlon talu am fy hyfforddiant
Rwy’n gweithio mewn diwydiant perthnasol yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd ac mae fy nghyflogwr yn fodlon talu am fy hyfforddiant

£165 – bydd angen mwy o wybodaeth oddi wrth eich cyflogwr

Rwy’n byw yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd ond yn gweithio yn rhywle arall ac mae fy nghyflogwr yn fodlon talu am fy hyfforddiant
   

 

Os ydw i'n gymwys, beth fyddaf i'n talu am gymhwyster cyfan?

Ffioedd

MSc neu MRes £1,155
Doethuriaeth Broffesiynol

£1,155 ynghyd â £ 165 y flwyddyn o astudio rhan 2

Sarah Ivens, Food Centre Wales

"I have completed the Future of Packaging module – the content is excellent! There is a big gap in everyone’s knowledge on this. Everyone wants to do the right thing and it’s unclear as to what this is! The module gave me really good insight to the plastic cycle, deepened my knowledge of the many packaging conundrums; and has pointed me towards what I need to know. I also gained an understanding of EPRs and some of the wider issues surrounding Waste Management."

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf