BioInnovation Wales Logo

SESIYNAU WYNEB-I-WYNEB AR GYFER MYFYRWYR DYSGU O BELL

Canolfan y Morlan,

Ffordd y Frenhines, Aberystwyth.

SY23 2HH

Dydd Llun 10fed o Chwefror a Dydd Gwener 14 o Chwefror 2020

10yb – 2yh sesiwn agored

2yh – 4yh sesiwn 30 munud un-i-un

 

Os ydych chi’n fyfyriwr newydd gyda BioArloesedd Cymru neu â’n cyrisau eraill dysgu o bell, neu eisioes yn fyfyriwr ar un o’n cyrisau sydd â diddordeb mewn cael rhywfaint o gefnogaeth wyneb i wyneb, hoffwn eich gwahodd i’r sesiwn cyfeiriadedd (fel y nodir uchod).

Yn ystod y sesiynau hyn bydd aelod o’n Tîm Addysgu ac aelod o’n Tîm Gweinyddol wrth law i ateb cwestiynau a’ch cynorthwyo gydag unrhyw broblemau sydd gennych ynglŷn â’ch modiwl newydd.  Gallai rhain gynnwys:

  • Dysgu sut i lywio’r llwyfan addysgu ar-lein
  • Rheolau a gofynion aseiniadau
  • Cyngor ar arfer astudio da
  • Ymholiadau’r Gofrestrfa neu ymholiadau technegol

Mae croeso i chi daro i mewn cyn 2yh ond os hoffech drefnu sesiwn 30 munud un-i-un anfonwch e-bost at bioinno@aber.ac.uk cyn gynted â phosib gan mae dim ond nifer fach o sesiynau un-i-un sydd ar gael.

Cyfarwyddiadau

Lleolir Canolfan y Morlan ar waelod Rhodfa’r Gogledd ar Morfa Mawr yn Aberystwyth, wrth yml Cambrian Tyres a’r Siop Spar ar gornel y stryd.  Mae yna faes parcio bach ar gyfer defnyddwyr y Ganolfan.

Cod Post ar gyfer system Sat Nav - SY23 2HH

Teithio o’r Gogledd

Os yn dilyn yr A487 o Fachynlleth, teithiwch i lawr Ffordd Penglais a throwch i’r dde ger tafarn y Cwps  i fyny Ffordd y Gogledd. Cymherwch yr ail droad ar y chwith i lawr Ffordd Loveden.  Ar waelod y ffordd, trowch i’r chwith ar Morfa Mawr. Lleolir Canolfan y Morlan ar y chwith ger Cambrian Tyres a’r siop SPAR fach ar y gornel.

Teithio o’r Canolbarth

Ar hyd yr A44 o Llangurig byddwch yn cyrraedd cylchfan fach yn Llanbadarn, cymherwch yr allanfa gyntaf i’r chwith,yna bydd cylchfan fach arall. Cymerwch yr ail allanfa tuag at Aberystwyth ar hyd Ffordd Sulien, gan basio Ysgol Penweddig a Chanolfan Hamdden Plascrug ar y Chwith.  Cariwch ymlaen ar y ffordd hon nes cyrraedd y gyffordd wrth ymyl Tafarn y Cwps. Trowch i’r chwith ac yna trowch yn syth i’r dde i fyny Ffordd y Gogledd.  Cymherwch yr ail droad ar y chwith i lawr Ffordd Loveden.  Ar waelod y ffordd, trowch i’r chwith ar hyd Morfa Mawr. Lleolir Canolfan y Morlan ar y chwith ger Cambrian Tyres a’r siop SPAR fach ar y gornel.

Teithio o’r De

Ar hyd yr A487 o Aberaeron byddwch yn dod at gylchfan ym Mhenparcau.  Cymerwch yr ail allanfa i ddod i lawr Heol-y-Bont at y gylchfan wrth ymyl Morrisons a McDonalds. Cymherwch y bedwaredd allanfa am Llanbadarn Fawr. Dilynnwch y ffordd hon nes i chi gyrraedd cylchfan fach arall. Cymherwch yr allanfa gyntaf a theithio ar hyd Ffordd Sulien gan basio Ysgol Penweddig a Chanolfan Hamdden Plascrug ar y chwith. Cariwch ymlaen ar y ffordd hon nes cyrraedd y gyffordd wrth ymyl Tafarn y Cwps. Tynnwch allan i’r chwith ac yna trowch yn syth i’r dde i fyny Ffordd y Gogledd.  Cymherwch yr ail droad ar y chwith i lawr Ffordd Loveden.  Ar waelod y ffordd, trowch i’r chwith ar hyd Morfa Mawr. Lleolir Canolfan y Morlan ar y chwith ger Cambrian Tyres a’r siop SPAR fach ar y gornel.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf