BioInnovation Wales Logo

Gwneud cais i fod yn fyfyriwr

Os ydych chi’n byw NEU’N gweithio yng Nghymru rydych chi’n gymwys i fod yn fyfyriwr BioArloesedd am £165 y modiwl! Fodd bynnag, gan fod hyn yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, byddwn angen casglu rhywfaint o fanylion ychwanegol. Bydd y ffurflen fer hon yn caniatáu i ni:

  • gadarnhau eich cymhwysedd
  • darganfod pa fodiwlau neu gymwysterau sydd o ddiddordeb i chi; a 
  • dechrau’r broses ymgeisio

Apply here and select NQPG. You will need to reapply if you want to use any of your credits towards a qualification.

Apply now

Do you think you might want to use these towards a qualification in the next 5 years?

Apply here and select MSc – this will give you options to continue but you won’t be committed to completing the MSc

Apply now

Apply here and select MSc.

Apply now

Apply here

Apply now

What is your qualification aim?

Oes gradd gwyddoniaeth gennych chi?

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr fel chi! – cliciwch yma i ddechrau’r broses ymgeisio

Dechrau'r Cais Nawr

Yn anffodus, nid yw’r rhaglen hon ar gael i chi ar hyn o bryd, ond mae gan Brifysgol Aberystwyth raglenni ar-lein eraill a allai fod o ddiddordeb, cysylltwch â dl-enquiries@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Rhowch 4 digid cyntaf eich cod post cartref

Rhowch 4 digid cyntaf eich cod post cartref neu cod post gwaith

Ydych chi’n gweithio mewn sector perthnasol? (Bwyd, bwyd-amaeth, biotechnoleg neu wastraff)

Ydych chi’n byw NEU’N gweithio yng Nghymru?

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf