BioInnovation Wales Logo

Gwneud cais i fod yn fyfyriwr

Os ydych chi’n byw NEU’N gweithio yng Nghymru rydych chi’n gymwys i fod yn fyfyriwr BioArloesedd am £165 y modiwl! Fodd bynnag, gan fod hyn yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, byddwn angen casglu rhywfaint o fanylion ychwanegol. Bydd y ffurflen fer hon yn caniatáu i ni:

  • gadarnhau eich cymhwysedd
  • darganfod pa fodiwlau neu gymwysterau sydd o ddiddordeb i chi; a 
  • dechrau’r broses ymgeisio

Apply for MSc Apply for MRes

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf