BioInnovation Wales Logo

Doethuriaeth Broffesiynol

Bwriedir i’r rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol gynnig cymhwyster sydd, er ei fod yn gydradd â PhD o ran ei statws a lefel yr her, yn fwy priodol os ydych yn dilyn gyrfa broffesiynol yn hytrach na gyrfa academaidd. Mae’n cynnig llwybr i ddatblygu’ch gyrfa ond mae hefyd yn cynnig ffordd i’r diwydiant wneud gwaith ymchwil ystyrlon.

Mae’r llwybr doethurol yn dechrau â’r MRes sef Rhan I y ddoethuriaeth.

Yna gwneir Rhan II am o leiaf dair blynedd (rhan amser) neu ddwy flynedd (llawn amser) sy’n cynnwys traethawd ymchwil hwy (hyd at 60,000 o eiriau). Bydd y traethawd ymchwil hwn yn cynnwys rhywfaint o arbrofi a rhaid iddo ymgorffori methodoleg a chanlyniadau’r ymchwil gwreiddiol. Yn ddelfrydol, fe ddylai adeiladu ar eich traethawd hir yn Rhan I.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud Doethuriaeth Broffesiynol cysylltwch â thîm BioArloesi Cymru i drafod eich syniadau mewn da bryd. Gan fod y rhaglen yn cael ei hariannu am 5 mlynedd, bydd angen i chi gofrestru cyn gynted â phosib i sicrhau bod digon o amser i chi i gwblhau eich astudiaethau.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf