BioInnovation Wales Logo

Diploma Uwchraddedig

Mae’r Diploma Uwchraddedig mewn BioArloesi’n werth 120 o gredydau ac mae modd ennill y diploma drwy gwblhau unrhyw 6 modiwl a ddysgir drwy gwrs yn llwyddiannus. Ychwanegir rhagor o fodiwlau at y rhaglen bob 4 mis felly bydd digonedd o ddewis ar gael.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf