BioInnovation Wales Logo

Hyfforddiant Ar-lein Uwchraddedig i’r Diwydiannau Bwyd-Amaeth a Biotechnoleg

  • Ydych chi’n ymwneud â: cynhyrchu bwyd? prosesu bwyd? biotechnoleg? Neu a fyddech chi’n hoffi gwneud hynny?
  • Ydych chi’n awyddus i ddiweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn i chi allu bod yn fwy arloesol wrth eich gwaith, a/neu ennill cymhwyster uwchraddedig?
  • Hoffech chi ddeall sut i integreiddio meddylfryd  ‘Economi gylchol’ i fewn i’ch gwaith?
  • Oes gennych chi radd NEU o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith perthnasol?
  • Ydych chi’n byw NEU’N gweithio yn unrhyw ran o Gymru?

Os felly, BioArloesi Cymru yw’r lle i chi! A allaf wneud cais?

Newydd - Sesiynau Cymorth Gwyneb-i-Wyneb - Dysgwch Mwy

Modiwlau Dechrau 11 Medi 2019

Rheoli Adnoddau Gwastraff

Gweld Mwy

Dyfodol Pecynnu

Gweld Mwy

Manwl-fagu Da Byw

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf