BioInnovation Wales Logo

Hyfforddiant Uwchraddedig i’r Diwydiannau Bwyd-Amaeth a Biotechnoleg

  • Ydych chi’n ymwneud â: cynhyrchu bwyd? prosesu bwyd? biotechnoleg? Neu a fyddech chi’n hoffi gwneud hynny?
  • Ydych chi’n awyddus i ddiweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn i chi allu bod yn fwy arloesol wrth eich gwaith, a/neu ennill cymhwyster uwchraddedig?
  • Oes gennych chi radd NEU o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith perthnasol?
  • Ydych chi’n byw NEU’N gweithio yn unrhyw ran o Gymru?

Os felly, BioArloesi Cymru yw’r lle i chi! A allaf wneud cais?

Modiwlau Dechrau o fis Mai 2019

Technolegau Pilenni

Ychwanegu gwerth at ‘wastraff’ hylifol – dysgwch fwy am ddefnyddio technolegau pilenni isel eu cost i reoli ac ychwanegu gwerth at ‘wastraff’ hylifol o amaethyddiaeth, a’r diwydiannau bwyd a diod...

Gweld Mwy

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR) yn ddull o gynhyrchu bwyd gyda chymorth technoleg...

Gweld Mwy

Manwl-fagu Da Byw

Mae manwl-fagu stoc amaethyddol yn darparu data awtomataidd ar-y-pryd er mwyn helpu i fonitro a rheoli cynhyrchiant da byw ar y lefel unigol...

Gweld Mwy

ACB a Thu Hwnt

Yr ymchwil diweddaraf i fewn i offer ac ymagweddau Asesiadau Cylch Bywyd

Gweld Mwy

Dulliau Ymchwil

Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes. Mae’n ...

Gweld Mwy

Rhaglen Feistri

Ennill cymwysterau ôl-raddedig tra'ch bod chi'n gweithio

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch gopi o'n llyfryn