BioInnovation Wales Logo

Hyfforddiant Ar-lein Uwchraddedig i’r Diwydiannau Bwyd-Amaeth a Biotechnoleg

  • Ydych chi’n ymwneud â: cynhyrchu bwyd? prosesu bwyd? biotechnoleg? Neu a fyddech chi’n hoffi gwneud hynny?
  • Ydych chi’n awyddus i ddiweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn i chi allu bod yn fwy arloesol wrth eich gwaith, a/neu ennill cymhwyster uwchraddedig?
  • Hoffech chi ddeall sut i integreiddio meddylfryd  ‘Economi gylchol’ i fewn i’ch gwaith?
  • Oes gennych chi radd NEU o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith perthnasol?
  • Ydych chi’n byw NEU’N gweithio yn unrhyw ran o Gymru?

Os felly, BioArloesi Cymru yw’r lle i chi! A allaf wneud cais?

Try a learning sample before you sign up

Modiwlau sy'n Dechrau ar y 19fed o Ionawr 2022

Dyfodol Pecynnu

Gweld Mwy

Bio-adweithyddion ar gyfer y Sector Bwyd-amaeth

Gweld Mwy

Rheoli Adnoddau Gwastraff

Gweld Mwy

Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Gweld Mwy

Dulliau Ymchwil

Gweld Mwy

Pam Dysgu o Bell?

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf