BioInnovation Wales Logo

Hyfforddiant Ar-lein Uwchraddedig i’r Diwydiannau Bwyd-Amaeth a Biotechnoleg

  • Ydych chi’n ymwneud â: cynhyrchu bwyd? prosesu bwyd? biotechnoleg? Neu a fyddech chi’n hoffi gwneud hynny?
  • Ydych chi’n awyddus i ddiweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn i chi allu bod yn fwy arloesol wrth eich gwaith, a/neu ennill cymhwyster uwchraddedig?
  • Hoffech chi ddeall sut i integreiddio meddylfryd  ‘Economi gylchol’ i fewn i’ch gwaith?
  • Oes gennych chi radd NEU o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith perthnasol?
  • Ydych chi’n byw NEU’N gweithio yn unrhyw ran o Gymru?

Os felly, BioArloesi Cymru yw’r lle i chi! A allaf wneud cais?

Modiwlau Dechrau 11 Medi 2019

Systemau Cyflenwi Cynaliadwy

Edrych ar ddulliau arloesol ar gyfer systemau cyflenwi cynaliadwy economaidd ac amgylcheddol

Gweld Mwy

Newid Ymddygiad

Dysgu sut i gynyddu’r mewnlifiad o wybodaeth, syniadau, cynnyrch a pholisiau newydd

Gweld Mwy

Prosesu Cig

Dysgu am dechnegau newydd a sefydledig ar gyfer prosesu a datblygu cynnyrch cig yn gynaliadwy

Gweld Mwy

Dulliau Ymchwil

Datblygu eich sgiliau ymchwil a syniad (au) eich prosiect

Gweld Mwy

Amdanom BioArloesi Cymru

Darganfyddwch fwy...

Gweld Mwy

Gwiriwch a ydych chi'n gymwys

Darganfod os ydych yn gymwys i dderbyn pris gostyngedig

Gweld Mwy

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf